Privacybeleid

Bedankt voor het bezoeken van onze online winkel. Bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd serverlogbestand op dat b.v. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens), en documenteert het verzoek.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. f) GDPR de bescherming van onze legitieme belangen bij de juiste presentatie van ons aanbod die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan onze website verwijderd.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor het verwerken van het contract en voor het openen van een klantenaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u contact opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we die gegevens absoluut nodig hebben om het contract of uw contactverzoek te verwerken en u anders de bestelling of het contactverzoek niet zou kunnen verzenden. In elk invoerformulier is duidelijk welke gegevens worden verzameld. We gebruiken de gegevens die u aan ons verstrekt om het contract uit te voeren en uw vragen te verwerken volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. b) AVG. Voor zover u uw toestemming hebt gegeven volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. a) GDPR door te beslissen om een klantaccount te openen, zullen we uw gegevens gebruiken om een klantaccount te openen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantenaccount, wordt elke verdere verwerking van uw gegevens beperkt en worden uw gegevens verwijderd na het verstrijken van de bewaarperiode die van toepassing is onder relevante regelgeving, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor verder gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de omvang en op de manier die wettelijk is toegestaan, waarover we u in deze kennisgeving informeren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd. Voor dit doel kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de relevante functie gebruiken die beschikbaar is in het klantaccount.

3. Overdracht van gegevens

Wij geven uw gegevens door aan de rederij in de mate die nodig is voor de levering van de bestelde goederen volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. b) AVG. Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, maken wij de voor de verwerking van de bestelling verzamelde betalingsgegevens bekend aan de bank die de betaling moet verwerken en, in voorkomend geval, aan de betalingsdienstaanbieder in opdracht van ons of aan de geselecteerde betalingsdienst. Sommige van die gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een account bij hen opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens registreren bij uw betalingsdienstaanbieder. In dit opzicht is de privacyverklaring van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

4. E-mailnieuwsbrief en postadvertentie

E-mailreclame als u zich abonneert op de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. a) AVG, met gebruik van de gegevens die u hiervoor afzonderlijk vereist of openbaar maakt. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar de onderstaande contactoptie of de opt-out-link in de nieuwsbrief gebruiken. Bij uitschrijving zullen we uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken binnen de omvang en op de wijze toegestaan door de wet, waarvan we u in deze kennisgeving informeren .

Postreclame en uw recht om u af te melden

Tenzij u zich niet heeft afgemeld of u een consument bent en de consument zijn gewone verblijfplaats in Spanje heeft, behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze reclamedoeleinden, bijv. voor het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het promoten en adverteren van onze producten bij klanten volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging.

5. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

We hebben de Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops-keurmerk weer te geven en de Trusted Shops-producten aan klanten aan te bieden na het plaatsen van een bestelling.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. De Trustbadge en de geadverteerde trustbadgeservices worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij elk gebruik van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op dat b.v. uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens), en documenteert het verzoek. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw websitebezoek automatisch overschreven.

Andere persoonlijke gegevens worden alleen naar Trusted Shops overgedragen als u besluit om de Trusted Shops-producten te gebruiken of u zich al hebt geregistreerd om deze te gebruiken na het plaatsen van een bestelling. In dat geval is het contract tussen u en Trusted Shops van toepassing.

6. Cookies en webanalyse

Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken om geschikte producten te tonen of marktonderzoek uit te voeren, gebruiken sommige pagina's van deze website de zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch op je eindapparaat wordt opgeslagen. Sommige cookies die we gebruiken worden verwijderd nadat u de browsersessie sluit, d.w.z. wanneer u de browser sluit (dat zijn de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw eindgebruikersapparaat en stellen ons in staat om uw browser te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt (permanente cookies). Om de bewaartermijn van cookies te controleren, kunt u de functie Overzicht gebruiken in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zodanig configureren dat hij u informeert wanneer een pagina cookies gebruikt en van geval tot geval beslist of u de cookies op een bepaalde website of in het algemeen accepteert of weigert. Elke browser heeft een ander beleid voor het beheren van de cookie-instellingen. Het browserbeleid wordt beschreven in het Help-menu van elke browser en legt uit hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Zie de onderstaande links voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen in uw browser:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=en_US

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Please note that disabling cookies may limit your access to some features of our website.

Using of Google (Universal) Analytics for web analytics

Voor website-analyse gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.com). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale presentatie van ons aanbod volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. f) AVG die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, zoals b.v. cookies, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd, aangezien IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Over het algemeen koppelt Google het geanonimiseerde IP-adres, dat door uw browser via Google Analytics wordt verzonden, niet aan andere gegevens waarover Google beschikt.

7. Herinneringen voor beoordelingen verzenden via e-mail

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy Shield. U ziet het up-to-date certificaat hier. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste entiteiten erkend die zijn gecertificeerd voor het privacyschild als degenen die een passend niveau van gegevensbescherming garanderen.

U kunt voorkomen dat de gegevens die door cookies worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden geregistreerd en verwerkt door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens in de toekomst op deze website vastlegt. In dit proces wordt een opt-out-cookie opgeslagen op uw eindgebruikersapparaat. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.

7. Herinneringen voor beoordelingen verzenden via e-mail

Ratingherinnering door Trusted Shops

Als u, tijdens of na het plaatsen van uw bestelling, ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om dit te doen volgens Art. 6 (1) 1 verlicht. a) AVG, we zullen uw e-mailadres bekendmaken aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.com), zodat ze je een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

8. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens: • art. 15 AVG, het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die wij verwerken, binnen de daarin beschreven reikwijdte; •kunst. 16 AVG, het recht om onmiddellijk rectificatie van onjuiste of aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen; • kunst. 17 AVG, het recht om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen, tenzij verdere verwerking vereist is - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; - voor het nakomen van een wettelijke verplichting; - om redenen van algemeen belang of - om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; • kunst. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - de juistheid van de gegevens door u wordt betwist; - de verwerking is onrechtmatig, maar u weigert de verwijdering ervan; - wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u heeft deze nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of - u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 AVG; • kunst. 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om verzending naar een andere controller te vragen; • kunst. 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit op uw gewone verblijfplaats of werkplek of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken, uw gegevens willen informeren, corrigeren, beperken of verwijderen, of uw toestemming wilt intrekken, of u wilt afmelden voor een bepaald gegevensgebruik, neem dan contact op met ons rechtstreeks. U kunt contact met ons opnemen door contact op te nemen met OASE Health B.V. via e-mail hello@theoase.com of telefoon: +31 20 244 3652 (gratis).

Recht op bezwaar

Als we persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven beschreven om onze legitieme belangen te beschermen die doorslaggevend zijn in het proces van belangenafweging, kunt u met toekomstige gevolgen bezwaar maken tegen dergelijke gegevensverwerking. Als uw gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als uw gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, heeft u het recht om alleen bezwaar te maken op grond van uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht om bezwaar te maken heeft uitgeoefend, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opheffen of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Dit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden.

9. Betaling

(1) De klant heeft tijdens het bestelproces de specifieke betalingsmogelijkheden die zijn gespecificeerd in het overeenkomstige artikelaanbod van OASE. De klant kan de betaling over het algemeen vooraf doen of door Klarna kopen.

(2) Betaling op rekening en financiering

(2.1) In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, S-111 34 Stockholm, bieden we aan om op rekening te kopen en huuraankoop als betalingsoptie. Houd er rekening mee dat aankoop op rekening en huurkoop alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat betaling aan Klarna moet worden gedaan. Het gebruik van deze betaalmethoden vereist nog steeds een positieve kredietcontrole.

(2.3) Klarna-factuur
De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de verzending van de goederen / het ticket / of, in het geval van andere diensten, het verlenen van de dienst. De volledige voorwaarden voor aankoop op rekening voor leveringen aan Europa vindt u hier en de volledige voorwaarden voor aankoop op rekening voor leveringen aan Oostenrijk vindt u hier. Bij online aankopen op rekening bij Klarna brengt de online winkel een vergoeding van EUR 0 per bestelling in rekening.

(2.4) Klarna-gegevensbeschermingsverklaring

Klarna controleert en evalueert uw gegevens en onderhoudt een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinstellingen als er een legitiem belang en reden is. Uw persoonlijke gegevens worden behandeld onder de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsregels voor Europa.

(3) De klant kan de in zijn gebruikersaccount opgeslagen betalingsmethode op elk moment wijzigen.

(4) De betaling van de koopprijs is onmiddellijk verschuldigd bij het sluiten van het contract. Als de vervaldatum van de betaling wordt bepaald volgens de kalender, is de klant in gebreke door deze datum te missen. In dat geval moet de aanbieder een vertragingsrente betalen van 5 procentpunt boven het basistarief.

(5) De verplichting van de klant om vertragingsrente te betalen, belet OASE niet om verdere wanbetalingsschade te vorderen.

(6) De klant heeft het recht om te herroepen (waarmee de Klarna-factuur wordt geannuleerd) als de goederen op tijd worden geretourneerd.